Improve your startup branding & sales process with content marketing!

Many startups spend little or no time focusing on their marketing when good content really can give a head start on market positioning and converting customers in the Ignite process. We are therefore testing out a new concept with a marketing content training workshop and a 1:1 coaching session.

The workshop will provide you with tools and coaching support on how to improve branding and your sales process with content marketing.

During the three-hour workshop you will learn:

The training workshop is interactive and will be held online on the digital platform Zoom. There are only 5 seats available on a first come, first served basis.

Please note: A one-hour coaching follow-up session on optional tasks from the course is included in the course.

Your participation is funded by Vinnova.

Planning for Success: From Matchmaking Meeting to Pilot

Join us for this comprehensive full-day workshop tailored to B2B sales, with a dedicated focus on guiding startups through the journey from initial matchmaking meetings with corporate or public sector entities to successful pilot projects. Our workshop aims to equip you with the essential tools to secure more successful collaboration deals.


In this full-day pilot sales workshop you will learn:

During the workshop, you will also have the chance to share experiences with other startups.

This workshop has been created together with our Head of Sales Training Christian Malmsten, one of Sweden’s most experienced B2B startup sales coaches. He will also facilitate the workshop.


How does it work?

Who can participate?

Startups that have signed up for Ignite Sweden are welcome to participate in this workshop. Please note that startups that have previously had meetings with potential customers at an Ignite matchmaking event will be given priority to join, as we have limited capacity with only 4 spots available for this full-day workshop.
Your participation is funded by Vinnova. Unfortunately, we cannot admit startups that are currently participating in an incubator program.

Planning for Success: From Matchmaking Meeting to Pilot

Join us for this comprehensive full-day workshop tailored to B2B sales, with a dedicated focus on guiding startups through the journey from initial matchmaking meetings with corporate or public sector entities to successful pilot projects. Our workshop aims to equip you with the essential tools to secure more successful collaboration deals.


In this full-day pilot sales workshop you will learn:

During the workshop, you will also have the chance to share experiences with other startups.

This workshop has been created together with our Head of Sales Training Christian Malmsten, one of Sweden’s most experienced B2B startup sales coaches. He will also facilitate the workshop.


How does it work?

Who can participate?

Startups that have signed up for Ignite Sweden are welcome to participate in this workshop. Please note that startups that have previously had meetings with potential customers at an Ignite matchmaking event will be given priority to join, as we have limited capacity with only 4 spots available for this full-day workshop.
Your participation is funded by Vinnova. Unfortunately, we cannot admit startups that are currently participating in an incubator program.

Increase your chance to close the deal!

The key to successful sales lies in preparation. That’s why we have designed a full day sales training for Ignite startup members. This training will improve your meeting strategy to potentially secure more follow up meetings and future collaborations with the B2B customers you meet through Ignite. 

This workshop is highly recommended by startups who have previously completed it, with many saying it helped them close more collaboration deals! Don’t miss this fantastic opportunity to learn from one of Sweden’s most experienced B2B startup sales trainers, Christian Malmsten.

Join this highly interactive day to discuss:

The training is part of the Ignite Sales Excellence Program and will be held online on the digital platform Zoom. There are only 5 seats available on a first come, first served basis.

Your participation is funded by Vinnova.

Increase your chance to close the deal!

The key to successful sales lies in preparation. That’s why we have designed a full day sales training for Ignite startup members. This training will improve your meeting strategy to potentially secure more follow up meetings and future collaborations with the B2B customers you meet through Ignite. 

This workshop is highly recommended by startups who have previously completed it, with many saying it helped them close more collaboration deals! Don’t miss this fantastic opportunity to learn from one of Sweden’s most experienced B2B startup sales trainers, Christian Malmsten.

Join this highly interactive day to discuss:

The training is part of the Ignite Sales Excellence Program and will be held online on the digital platform Zoom. There are only 5 seats available on a first come, first served basis.

Your participation is funded by Vinnova.

Varmt välkomna till en förmiddag för att djupdyka i Uppsala kommuns imponerande resa av att startups idag är en viktig del i hela koncernens innovationsarbete. Vi kommer dessutom sätta ljuset på upphandling som strategisk verktyg för innovation.

Agenda

10.00 Region Västmanland hälsar välkomna

10.10 Introduktion Ignite Public
Mikaela Färnqvist, projektledare Ignite Public, berättar om processen med att matcha innovativa startups med reella behov inom offentlig sektor.

10.20 Djupdykning i Uppsala kommuns innovationsarbete tillsammans med startups
Annika Remaeus, stadsdirektör och chef Kommunledningskontoret, Johan Rosén, näringslivsstrateg och Patrik Kiraly, utvecklingsledare Kulturförvaltningen berättar om den förflyttning Uppsala kommun gjort i sitt innovationsarbete de senaste åren. Hör de berätta om framgångsfaktorer samt olika utmaningar och lärdomar som de samlat på sig genom att samarbeta med startups. Inspireras av konkreta piloter och diskutera oväntade effekter som små snabba piloter bidragit med för ett mer hållbart Uppsala.

11.00 Frågor

11.15 Samtal utifrån ett inköp- och upphandlingsperspektiv
Exempel från inköps- och upphandlingsansvariga i kommuner och regioner som har genomfört piloter tillsammans med startups.

11:45 Avslut

TEMA: Plasten som ingen vill ta i.

BEHOV:
Minska mängden brännbart. Cirkulera mer och fler varianter på plaster. 

Välkommen att lyssna och bidra med ditt perspektiv och dina tankar i samtalet den 23:e sep kl 13.00. När samtalet börjar har vi samlat in en bild av frågeställningar från deltagarna att beröra.

FOKUS DENNA GÅNG /UTGÅNGSBEHOV FÖR SAMTALET / EXEMPEL:

Vården / sjukhusmiljön. Ofta nämns kontaminerat eller riskavfall som inte återvinns som ett stort problem, men även andra volymer som INTE klassas som kontaminerat eller riskavfall är väldigt stora volymer och där vill vi öka cirkulerandet, och minska brännandet.

Exempel som nämnts i behovsintervjuer är plasthandskar, visir och skyddsförkläden, för dessa saknas det mottagare idag. Regionerna (inköparna) saknar feedback från företagen varför de inte kan /väljer/prioriterar att ta emot dem. 

Behovet av en tydligare dialog mellan avfallslämnare och återvinnare finns, och vi vill öppna samtalet med att titta på situationen från flera håll, för att ta den ”från början” och se hur hela kedjans aktörer från beställare till utförare, men även lagstiftare och myndighet kan bidra med perspektiv, idéer, och lyssna på varann för att hitta smartare, enklare lösningar tillsammans. 

Ansvariga för workshopen: Fredrik Blomquist & Linda Krondahl för IGNITE SWEDEN & RE:SOURCE

Intresseanmälan till fredrik@ignitesweden.org – så hör vi av oss med mer frågor till dig och info om samtalet inför deltagandet.

LÄS MER OM RE:SOURCE & IGNITE SWEDENS PROGRAM MED PLAST I FOKUS

Workshop: Nya perspektiv på kommunikation kring cirkularitet / digitala tjänster

Den 1 okt kl 10-12 genomför vi ett uppföljningssamtal om digitala tjänster för ökad cirkularitet då vi bjuder in flera startups som kan berätta om nya metoder för nya perspektiv.

Denna workshop är en uppföljning från vår tidigare workshop “Plasten som ingen vill ta i” som hålls den 23 september.

Intresserad av att delta, anmäl till fredrik@ignitesweden.org.

LÄS MER OM RE:SOURCE & IGNITE SWEDENS PROGRAM MED PLAST I FOKUS

This coaching process for startups focuses on what happens after the matchmaking meeting. The purpose of this full-day workshop is to increase your chances to close a pilot with the B2B customer, with clear business value for both sides. 

How does it work?

Fill in the form below to apply for this workshop by September 30. We only admit 4 participants in this process. The selected startups will be notified by email before October 5.
We will call you for a short interview prior to the training. The interviews will take place over the phone on October 16 in the afternoon.
The full-day workshop will take place online on October 19 between 9.00-16.00.
The workshop will be followed up by individual coaching by a specialised business coach.

Please note that this workshop is only for startups that have met corporates and/or public sector organisations at an Ignite matchday.

CLICK HERE TO APPLY

In this session we will explore the impact of a “Stakeholder” value focus has for your company. Co-hosted with Innovation Pioneers. Exclusively for Ignite Public & Corporate Members and Initiators & Members of Innovation Pioneers.

Event details

Dates: March 10, 2021
Time: 09:30 – 11:00 CET
Host: Ignite Sweden and Innovation Pioneers
Format: Online

Please note that this session is exclusively for Ignite Public & Corporate Members and Initiators & Members of Innovation Pioneers.

These are some of the topics we will cover:

SIGN UP NOW

Are you ready to make a shift from Shareholder to Stakeholder focus? 

A new impact economy is being built, one where businesses prioritize and consider their impact on all the stakeholders they impact—including communities, workers, customers, and the environment.

Ignite Sweden and Innovation Pioneers now team up for three joint iX Sessions in 2021 on the theme ”Shareholder vs Stakeholder value”. The goal is to share, learn and co-create a shift for our member companies to a stakeholder focus to benefit more sustainable and profitable business models.

The background


In 2017 the debate shifted drastically on whether the purpose of companies should be to deliver value only to its shareholders, or also other stakeholders; employees, and the ecosystem and the societies that companies are part of. It was finally proven that “long-term led” companies over time actually deliver significantly higher ROI to its shareholders than companies focused on beating the previous quarter.

Two things distinguish long-term led companies. Firstly, their long-term investment perspective helped them to grow faster by increasing their innovation capabilities and resilience to change. Secondly, they embraced a broader stakeholder perspective.

The top management of most short-term led companies did not pay much attention to this “new” insight at the time. But, the capital market did. This coincided with the increasing attention on climate change and the growing awareness of the “Millennial effect”, i.e. the power of young consumers increasingly making sustainable purchase choices.

A key milestone for the capital to swing towards sustainability and long-termism was that renewable energy had become the better investment alternative and initiatives like Agenda 2030, the Paris agreement, etc. The next milestone was at the World Economic Forum in Davos 2020. Finally, a broad and concrete framework for ESG-reporting was presented that could be broadly adopted by companies, regulatory instances and the capital markets.

The effect is both increasingly tougher legislation on ESG-reporting, and that today’s capital markets increasingly welcome this to be able to attribute higher risk to investments in companies with poor ESG-reporting and/or low ESG ambitions.

Against this background, we invite all members of Innovation Pioneers & Ignite Sweden to share and learn on this topic. Together we will start mapping collective insights on the topic, digging into the core questions and, and empower you to address the topic with your colleagues “at home”.

Program for March 10

09.30 Introduction and check-in
09.40 Intro on the Impact Economy and Stakeholder value by Googolol
10:00 Live session facilitated by Googol with

10.20 Breakout room discussions
10.45 Shared learnings
11.00 End of session

Documentation and learnings will be shared with all Innovation Pioneers and Ignite Sweden members following the session.

Save the date! The upcoming two sessions will be hosted on June 9 on “Digital innovation” and on September 22 on “Sustainable innovation”.SIGN UP NOW

About the co-hosts

Ignite Sweden and Innovation Pioneers are two of the leading innovation platforms in Sweden.

Ignite Sweden is a non-profit initiative that aims to foster innovation and accelerate commercialization by connecting startups to large companies and public organizations.

Innovation Pioneers is a social network and learning platform founded by innovation leaders and practitioners with over fifty member organizations from a wide cross industrial background of companies, organizations, government agencies, academia, research and startups.

Please note that this session is exclusively for Ignite Public & Corporate Members and Initiators & Members of Innovation Pioneers.

Interested in becoming an Ignite Corporate or Public member? Please contact Sara Hamlin at sara@ignitesweden.org.