Public Sector

Lös era utmaningar med hjälp av innovativa startups

Varför Ignite Public?

Många verksamheter inom offentlig sektor har utmaningar kopplade till digitalisering och har begränsad kontakt med Sveriges startupscen där unga bolag tillämpar nya teknologier och nya affärsmodeller. Genom att koppla ihop dessa två – era behov med innovativa, handplockade startups – kan nya lösningar på problem skapas och testas i små piloter. 

Sveriges startups är i framkant när det gäller att skapa innovativa lösningar för att möta de stora samhällsutmaningarna såsom miljö och energi, en åldrande befolkning, cirkulära kretslopp och integration, därför är det viktigt för vår framtid att de utgör en självklar del av de offentliga aktörernas leverantörsnätverk.

Vad är Ignite Public?

Ignite Public är en nationell initiativ som matchar reella och prioriterade behov med handplockade innovativa startups. Målet är att initiera och genomföra små piloter för att testa nya arbetssätt och lösningar. Ignite Public säkerhetsställer att processen går rätt till och att båda parter får vad som förväntas. Under 2021 och 2022 utvecklade Ignite Public även verktyg och metoder för uppskalning av piloter.

Ignite Public är en del av Ignite Sweden som är ett icke vinstdrivande program delfinansierat av Vinnova och Energimyndigheten. Ignite Public initierades av Kista Science City och började som en förstudie 2018, finansierat av Tillväxtverket, då de såg att den upparbetade innovationsprocess som Ignite Sweden jobbat fram för storbolag skulle kunna utvecklas och användas även för offentlig sektor.

”En bärande tanke redan sedan jag började jobba på Uppsala kommun var att försöka koppla samman nya, unga företag med de konkreta utmaningarna staden har. När jag först hörde talas om Ignite Public tyckte jag att det var klockrent. Det här är precis det som jag har känt behövs, inte bara för Uppsala utan för hela Sverige”
Portrait Johan Rosén
Johan Rosén
Uppsala kommun

Varför samarbeta med startups?

Att arbeta med startups i små, agila projekt hjälper er att testa nya arbetssätt och lösa era utmaningar. Ökat lärande, uppdaterad omvärldsanalys och ökad innovationskraft är fler möjliga effekter av att samarbeta med startups. 
 • Marknadens senaste innovation kopplat
  till just era behov och utmaningar
 • Nya agila arbetssätt som kan provas i mindre skala
 • Samarbeten för att snabbare nå de globala målen, Agenda 2030

Vilka behov och utmaningar kan vi lösa tillsammans med startups?

Det kan handla om era främsta hållbarhetsutmaningar som behöver nya perspektiv, övergripande mer strategiska behov eller mer specifika utmaningar ni står inför i den dagliga verksamheten. Det kan handla om allt från digitalisering, dialog med medborgarna, miljöfrågor eller vård och omsorg till stadsplanering och energieffektivisering. 
 • Digitalisering och automatisering
 • Miljö och hållbarhet
 • Kommunikation och dialog med medborgare
 • Verksamhetsförbättring
 • Den smarta fastigheten och effektiv förvaltning
 • Cirkulär ekonomi och dela resurser
 • Hälsa, vård & omsorg
 • Kultur

Hur går processen till?​

Vi stöttar er att se utmaningarna - matchar era behov mot lösning - testar - utvärderar - skalar upp!
Ignite Sweden Public Process
"Vi träffade Ignite Public som hjälpte oss att ta fram en utmaning. De kopplade ihop oss med ca. 10 olika uppstartsbolag som vi då fick träffa och se vilka trodde vi skulle kunna passa allra bäst för att lösa vår utmaning. Det utmynnade i två stycken piloter. Jag skulle verkligen rekommendera andra kommuner att testa något utvecklingsprojekt tillsammans med Ignite Public.”
Woman talking
Eva Helén
Södertälje kommun

Varför Ignite?

Genom kvalificerad matchning mellan startupbolag och offentliga aktörer eller storbolag, tillgängliggör Ignite innovation.

Utifrån era behov

En möjlighet att genom Ignite Swedens matchning hitta nya perspektiv på era befintliga utmaningar.

Unik matchning

Genom Ignite Swedens verksamhet matchas ni med startupbolag för att konkret testa nya lösningar utifrån era prioriterade behov.

Beprövad metodik

Ignite Swedens metodik är beprövad genom tusentals matchningar och ett stort antal nya skalbara piloter och samarbeten.

Piloter för tester

Piloter för tester: Genom att matcha era behov med innovativa handplockade startups, kan nya lösningar testas i små piloter – att “göra bättre” eller att “börja göra”.

Nationellt nätverk och innovation på marknaden

Vi kopplar ihop er med ett nationellt nätverk av entreprenörer i framkant så ni kan ta del av det senaste på marknaden.

Erfarenhetsutbyte

Erfarenhetsutbyte med andra aktörer inom både offentlig och privat sektor för att utbyta erfarenheter och metodutveckla kring arbetet med startups.

Några ord från våra kommunala partners

Ignite Public Verktyg och Metoder

Ignite Public jobbar för att säkerställa att samarbetet mellan offentlig sektor och startups blir bra för båda parter. Som en del i detta arbete utvecklar Ignite Public verktyg och metoder som kan underlätta för ett lyckat samarbete.

Under 2021 och 2022 utvecklade Ignite Public bland annat:

Är du intresserad och vill veta mer om hur din kommun eller region kan jobba med Ignite Public? Använd kontaktformuläret nedan eller maila oss på info@ignitesweden.org

Våra nuvarande medlemmar

Kontakta oss

Fyll i det här formuläret så kontaktar vi dig inom kort!