Frukostseminarium: Energiomställning genom Innovation

Date: March 17, 2021
 
Location: Online
 
Banner with text from the post

Välkommen till ett frukostseminarium med Power Circle & Ignite Sweden den 17 mars kl 8:30.

Innovation är avgörande för Sveriges framtid och för att bygga ett tryggt och hållbart energisystem. Energiomställningen kräver att vi redan nu implementerar innovationer för att bidra till ett hållbart samhälle.

För att göra detta krävs vilja och ambitioner från behovsägare (storbolag och offentliga kunder) samt de hittar rätt innovativa lösningar. Ignite Sweden är maskineriet i matchmaking processen mellan storbolag och startup med målsättningen att matchningen ska leda till en kommersiell pilot.

Under detta frukostseminarium kommer ni höra om Ignite Swedens matchmaking process, ett bra exempel på lyckad matchmaking mellan ABB & Renbloc samt vilka möjligheter till matchmaking som finns under kommande Power Circle Summit.

ANMÄL DIG REDAN NU FÖR ATT SÄKRA DIN PLATS

Program

  • Inledning
  • Presentation av organisationerna Power Circle och Ignite Sweden
  • Hur en matchmaking slutar i innovation
    Case mellan ABB och Renbloc
  • Q&A
  • Avslutning

Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med 90 partnerföretag verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät, energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi.

Om Ignite Sweden

Ignite Sweden är ett nationellt program under Swedish Science Parks & Incubators (SISP) vars syfte är att öka kommersialiseringen av innovationer. Detta genom att matcha dem mot olika behovsägare såsom storbolag & offentlig sektor, både nationellt och internationellt. 
Sedan starten 2017 har Ignite genomfört 3602 skräddarsydda matchmaking möten mellan 648 startups och 216 svenska samt internationella storbolag inom både näringsliv och offentlig sektor. Cirka 42% av dessa leder till ett andra möte, och vart 10:de möte leder till en kommersiell affär för startup-bolaget. Vid senaste effektmätningen i november kunde vi räkna in 230 kommersiella samarbeten.
Ignite leds av inkubatorerna LEAD, MINC, STING, THINGS och UMINOVA samt Kista Science City och Sahlgrenska Science Park.

How to join this event

Don’t forget to navigate to “Events” and apply to join this event once you have completed your company’s profile, otherwise we won’t get your application.

Please note that our matchmaking meetings are carefully curated based on a potential business opportunity. Unfortunately, we cannot guarantee that there will be any matches for your startup or how many meetings each startup will get.

Share this event

Upcoming events

Login for Ignite Sweden members

Sign in to our digital platform Ignite Magic to join our program, check out our upcoming matchdays, update your company profile, and access useful resources created exclusively for members such as legal templates and other material to help you prepare for your meetings.

Not a member yet?

Click on the boxes below to learn more about our memberships and get started.