Vad händer när vi tillåter oss att vara innovativa i vårt innovationsarbete?

Date: November 29, 2021
 
Location: Online
 

Varmt välkomna till en förmiddag för att djupdyka i Uppsala kommuns imponerande resa av att startups idag är en viktig del i hela koncernens innovationsarbete. Vi kommer dessutom sätta ljuset på upphandling som strategisk verktyg för innovation.

Agenda

10.00 Region Västmanland hälsar välkomna

10.10 Introduktion Ignite Public
Mikaela Färnqvist, projektledare Ignite Public, berättar om processen med att matcha innovativa startups med reella behov inom offentlig sektor.

10.20 Djupdykning i Uppsala kommuns innovationsarbete tillsammans med startups
Annika Remaeus, stadsdirektör och chef Kommunledningskontoret, Johan Rosén, näringslivsstrateg och Patrik Kiraly, utvecklingsledare Kulturförvaltningen berättar om den förflyttning Uppsala kommun gjort i sitt innovationsarbete de senaste åren. Hör de berätta om framgångsfaktorer samt olika utmaningar och lärdomar som de samlat på sig genom att samarbeta med startups. Inspireras av konkreta piloter och diskutera oväntade effekter som små snabba piloter bidragit med för ett mer hållbart Uppsala.

11.00 Frågor

11.15 Samtal utifrån ett inköp- och upphandlingsperspektiv
Exempel från inköps- och upphandlingsansvariga i kommuner och regioner som har genomfört piloter tillsammans med startups.

11:45 Avslut

How to join this event

Don’t forget to navigate to “Events” and apply to join this event once you have completed your company’s profile, otherwise we won’t get your application.

Please note that our matchmaking meetings are carefully curated based on a potential business opportunity. Unfortunately, we cannot guarantee that there will be any matches for your startup or how many meetings each startup will get.

Share this event

Upcoming events

Login for Ignite Sweden members

Sign in to our digital platform Ignite Magic to join our program, check out our upcoming matchdays, update your company profile, and access useful resources created exclusively for members such as legal templates and other material to help you prepare for your meetings.

Not a member yet?

Click on the boxes below to learn more about our memberships and get started.