Offentliga organisationer och innovativa SMF skapar framtidens lösningar

Date: October 4, 2023
 
Location: Online
 

Välkommen till ett inspirerande seminarium med SISP – Swedish Incubators & Science Parks, Ignite, HBV och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner den 4 oktober, där vi utforskar den spännande världen av samarbeten mellan offentliga organisationer och innovativa små och medelstora företag (ISMF).

Under det här seminariet kommer vi presentera exempel på hur dessa aktörer tillsammans har potentialen att omforma den offentliga sektorn genom att exempelvis använda offentlig upphandling som verktyg för att tillgängliggöra innovationer. HBV presenterar under seminariet en helt ny metodik för att underlätta upphandling och spridning av innovationer till kommunala fastighetsbolag. Genom verkliga exempel och framgångshistorier får du som deltar också konkret insikt i hur offentliga beställare och innovativa små och medelstora företag (ISMF) tillsammans möter samhällets utmaningar för en mer effektiv och hållbar framtid.

Det här seminariet är en del av Innovationsveckan 2-6 oktober, 2023.

Tid: 4 oktober, kl 13.00-14.15 (1 h seminarium och 15 min frågor från deltagare till talare)
Var: Digitalt
Målgrupp: Kommuner, kommunala bolag samt andra offentliga aktörer
Anmäl dig här

Innehåll och preliminär agenda

Välkomna – Marit Finch-Westin, Ignite Sweden
Vikten av innovation i offentlig sektor – Klas Danerlöv, SKR
Hur upphandling kan användas som verktyg för innovation – Johan Almesjö, HBV
Case 1: Uppsalahem och Mimbly – Per Viklund, Uppsalahem
Case 2: Erfarenheter och exempel från Allmännyttans innovationsarena – Ville Gruner, HBV
Paneldiskussion
Marit Marit Finch-Westin (moderator)
Johan Almesjö, HBV
Karin Peedu, SKR
Per Viklund, Uppsalahem

Kontakt och frågor
Marit Finch-Westin
Innovation Process Leader Public Sector, Ignite
marit@ignitesweden.org

How to join this event

Don’t forget to navigate to “Events” and apply to join this event once you have completed your company’s profile, otherwise we won’t get your application.

Please note that our matchmaking meetings are carefully curated based on a potential business opportunity. Unfortunately, we cannot guarantee that there will be any matches for your startup or how many meetings each startup will get.

Share this event

Upcoming events

Login for Ignite Sweden members

Sign in to our digital platform Ignite Magic to join our program, check out our upcoming matchdays, update your company profile, and access useful resources created exclusively for members such as legal templates and other material to help you prepare for your meetings.

Not a member yet?

Click on the boxes below to learn more about our memberships and get started.