Sälj mer till offentlig sektor

Date: October 4, 2021
 
Location: Online
 

En introduktion till LOU för dig som vill göra affärer med offentlig sektor. Arrangeras av Ignite Sweden tillsammans med upphandlingsjurist Amar Al Djaber.

Välkommen till en introduktion till LOU (Lagen om offentlig upphandling) för dig som vill göra affärer med offentlig sektor med Amar Al Djaber, upphandlingsjurist på Zian.

Ta första steget och lär dig förstå lagen och hur du ska förbereda dig för att lämna anbud och ingå kontrakt. Lär dig använda direktupphandling som ett första steg till den offentliga sektorn så undviker du vanliga misstag i anbudsprocessen!

Under seminariet får du svar på följande:

  • Offentlig sektor omsätter 800 miljarder. Hur kan du konkurrera om att vinna offentliga kontrakt?
  • Kan du sälja till myndigheter utan upphandling? Vad säger regelverket?
  • Hur kan du använda LOU som verktyg för merförsäljning mot offentlig sektor?
  • Hur kan du bäst föra dialog med upphandlande myndigheter? Kan du göra det innan och under en upphandling?
  • Hur ska du tänka för att inte hamna i en jävsituation?
  • Hur skyddar du dina företagshemligheter vid försäljning mot offentliga kunder som omfattas av offentlighetsprincipen?

Her presentation will be followed by a fire-side chat moderated by Sasan Shaba (Ignite Sweden) where you will be Under seminariet finns möjlighet att ställa frågor.

How to join this event

Don’t forget to navigate to “Events” and apply to join this event once you have completed your company’s profile, otherwise we won’t get your application.

Please note that our matchmaking meetings are carefully curated based on a potential business opportunity. Unfortunately, we cannot guarantee that there will be any matches for your startup or how many meetings each startup will get.

Share this event

Upcoming events

Login for Ignite Sweden members

Sign in to our digital platform Ignite Magic to join our program, check out our upcoming matchdays, update your company profile, and access useful resources created exclusively for members such as legal templates and other material to help you prepare for your meetings.

Not a member yet?

Click on the boxes below to learn more about our memberships and get started.