Gemit Solutions and FLIR Systems, a successful collaboration story

Gemit Solutions and FLIR Systems met at one of our matchmaking events in 2018. Only a few months later they started their first project together. Together they have developed a new product which has recently released on the market. Listen to their collaboration journey at our conference Ignite Sweden Day on December 4.

Gemit Solutions and FLIR Systems presented their collaboration case at THINGS last March.

Gemit Solutions met FLIR Systems at an Ignite Sweden matchmaking event held in May last year at THINGS. Only a few months later they started their first project together. This year a product that they have developed together was released on the market.

On Ignite Sweden Day, Jonas Bäckman from Gemit Solutions, and Lukas Segelmark and Sara Haack from FLIR Systems will tell you everything about their collaboration journey: their learnings and challenges from working together, the impact that this collaboration has had in their organisations, and how they together can develop better solutions for their customers.

Ignite Sweden Day will take place at Birger Jarl Conference in Stockholm on December 4. Get your tickets to our annual conference on https://ignite-sweden-day-2019.confetti.events

In the following article, written by Daniel Retz and published on Teknikföretagen magazine in March 2019, you can read about the beginning of their collaboration story. The article is Swedish language. Please note that Anna-Karin Lindblom doesn’t work at FLIR Systems nowadays.

Win-win för storföretag och startups

När etablerade företag och startups samarbetar får inte bara bolagen själva ett lyft, det kan också bidra till att öka innovationstakten och den ekonomiska tillväxten i Sverige. För själva “matchmaking” står sedan tre år tillbaka projektet Ignite Sweden – och resultaten har inte låtit vänta på sig: “Vi har snabbt kunnat dubblera vår omsättning tack vare samarbetet”, säger Jonas Bäckman på Gemit Solutions.

Allt fler etablerade bolag söker sig till startup-världen för nya idéer och för att öka innovationstakten, vilket i sin tur innebär att kreativa startups kan få sina första kunder. Men det har inte varit lätt för de båda partnerna att hitta varandra, fram till nu, vill säga. Sedan tre år tillbaka finns nämligen det nationella programmet Ignite Sweden vars syfte är att öka samarbetet mellan etablerade bolag och just startups.

– Det är ofta avgörande för startups att på ett tidigt stadium komma i kontakt med potentiella kunder. Och via Ignita kan ge dem en unik access till landets vassaste innovationsbolag – och de kan i sin tur dra nytta av startupsbolagens lösningar. Så det är en riktig win-win-situation, säger Stina Lantz, projektledare på Ignite Sweden.

Ignite Sweden drivs av organisationerna THINGS – ett co-workingkontor på KTH, inkubatorerna LEAD, MINC, STING och UMINOVA samt Swedish Incubators and Science Parks (SISP). Initiativet är finansierat av Vinnova och Energimyndigheten.
Det är kostnadsfritt för startups att vara med i programmet, det enda villkoret för att ansöka är att bolaget är registrerat i Sverige, är yngre än sex år samt att lösningen är skalbar. De etablerade företagen betalar i sin tur en avgift för att få hjälp att identifiera innovationspartners som är relevanta för just dem.

Själva matchmaking-process är behovsbaserad, och den utgår från potentiell affärsnytta. I den inledande mötet med det etablerade företaget för Ignite en behovsanalys, där man undersöker vilket område de har som mål att utvecklas inom under en treårsperiod. Utifrån det identifieras tre huvudområden och därefter börjar jakten på ett lämpligt startupsbolag att samarbeta med. 

Hittills har 70 etablerade företag, som ABB, Alfa Laval och Ericsson, länkats samman med 287 startups via programmet. Och även om huvuddelen av medlemmarna verkar inom tillverkningsindustrin så finns det enligt Stina Lantz en spännvidd, allt från kosmetik till stål.
För startupsbolaget innebär samarbetet att de tidigt kan testa en affärsidé och få en första kund i en bransch de vill in i.

– Genom oss får de tillgång till personer på ett större bolag som annars är svåra att nå, och det är ovärderligt för dem. Inom programmet erbjuder vi dessutom stöttning, inom bland annat säljträning och juridik.

De etablerade företagen som deltar i programmet får tillgång till startupbolagets idéer och lösningar. På så sätt kan de utveckla både sina befintliga erbjudanden och ta fram nya. 

Bakgrunden till Ignite-programmet är att konkurrensen om bolagen på Sveriges växande startup-scen är stor, och det är inte inte ovanligt att bolagen inleder internationella samarbeten, som ett exempel kan nämnas Googles köp av Limes Audio.
Det är här Ignite kommer in i bilden.

– Genom att vi hjälper startupsbolagen att tidigt få en stark kundrelation i Sverige så stannar de i högre grad kvar, vilket ökar innovationstakten och den ekonomiska tillväxten i landet, säger Stina Lantz.

Förtroende är grunden till ett fruktsamt samarbete, vad har ni för metoder för att skapa tillit mellan er, de etablerade företagen och startupsbolagen?
Det handlar om att vi är konfidentiella i varje led och att samtliga parter skriver på avtal om hur allt ska gå till. Och sedan vi först startade Ignite som ett pilotprojekt så har vi byggt upp ett förtroendekapital genom att hela tiden leverera kvalitet.

FLIR Systems was awarded two prizes at our last edition of Ignite Sweden Day: Best Startup Collaborator and Best Startup Hack

Ett av företagen som är medlemmar i Ignite-programmet är Flir, världsledande leverantör av lösningar inom IR-teknologi, framförallt värmekameror till industrin och brandförsvaret. Anna-Karin Lindblom är produktchef och ansvarig för Flir Instruments innovationshub, och hon ser samarbetet med ett startupbolag som nödvändigt i en digitaliserad värld.

– Vi är duktiga på vår kärnteknologi, men när man utvecklats till ett stort teknikdrivet produktföretag så kan man i digitaliseringsäldern behöva förnya sig. Inom startupvärlden händer det mycket och det finns många snabbfotade bolag som ligger i framkant, inom exempelvis AI och VR.

Sedan augusti 2018 samarbetar Flir med startupbolaget Gemit Solutions. Tillsammans har de utvecklat en produkt som under våren släpps på marknaden. Den bygger på ett bestlutsstödsystem för industriel data parat med värmekameror, vilket gör det möjligt att visualisera stora mängder data.

– Gemit är experter på tidsseriedata, som gör det möjligt att förutspå potentiella fel i ett system. Och den tekniken har integrerats med våra kameror för att utveckla en produkt för inspektioner av industriutrustning, hos kunder som energibolag och olika typer av tillverkande industrier.

Ignite identifierade Gemit som lämplig samarbetspartner till Flir baserat på företagets mål att hitta lösningar som hjälper deras kunder att analysera stora mängder information. Och deras samarbete bygger på täta avstämningar där Anna-Karin Lindblom fått uppleva ett nytt sätt att arbete. 

– Som storföretag har man ofta krångliga processer medan man inom startups säger “OK, nu kör vi”. Det gäller att matcha ihop dessa världar. Vi har lärt oss att jobba agilt, att börja smått och testa oss fram.

Samarbetet innebär ett kreativt lyft som ökar företagets innovationsförmåga, menar Anna-Karin Lindblom.

– Vi får tillgång till ny expertis och ny teknik, spännande sätt att tänka och arbeta. Det ger oss en spets inom områden där vi inte är så starka. Och genom att vi kan testa nya områden, särskilt inom digital transformation, så kan det leda till mer innovativa lösningar för våra kunder.

Samtidigt finns de utmaningar i ett sådant här samarbete, fortsätter hon. En viktig fråga är vem som äger rättigheterna till de innovationer som utvecklas, och här gäller det att teckna avtal. 

– Vi har skrivit ett avtal som reglerar mycket av vårt samarbete. Generellt så äger Gemit den del av lösningen som har med tidsseriedata att göra och vi kameradelen. Vi kommer också att licensiera teknologi från dem. För oss är det viktigt att de ska kunna växa, om de lyckas så hjälper det oss.

Det långsiktiga målet för samarbetet med Gemit är att utveckla nya lösningar för marknaden. Och framöver ser Anna-Karin Lindblom både utmaningar och möjligheter. 

– Att samarbeta med startups spelar en väldigt stor roll för vår utveckling. Det gäller att hänga med och dra nytta av allt man kan göra inom det digitala. Det är särskilt viktigt med den ökande konkurrensen från bland annat Kina.

Jonas Bäckman: “This is a huge business opportunity for Gemit Solutions. We have quickly doubled our sales thanks to this collaboration”.

Jonas Bäckman är grundare av Gemit Solutions och han ser samarbetet med Flir som en språngbräda ut på marknaden. 

– För oss innebär det här en enorm affärsmöjlighet, att vi får tillgång till Flirs kunder är helt outstanding. Jag vill inte nämna några exakta siffror, men vi har snabbt kunnat dubblera vår omsättning, tack vare samarbetet.

Det rör sig om ett effektivt samarbete, fortsätter han, från första mötet i Ignites regi till en produkt redo för marknaden tog det endast tre månader. Och att det flutit på så bra beror på bolagens ömsesidiga respekt för varandras kompetensområden, och inte minst de tydliga avtalen.

– Vi har riktigt bra avtal som reglerar rättigheter till potentiella innovationer och det är jätteviktigt för att vi ska känna oss trygga med att bidra med våra lösningar.

Jonas Bäckman har ett tydligt mål för samarbetet med Flir och med andra storbolag: att ta sig från startupnivå till ett etablerat företag med många anställda. Idag består bolaget av fem personer och planen är att öka med tre per år de kommande två åren.

– Vad ser du för möjligheter framöver?
Jag ser samarbetet som en start, att vi fick inblick i IR- världen har gett oss nya idéer. Nu när vi kan samla stora mängder data på ett lättöverskådligt sätt är nästa steg att börja titta på AI, för att kunna prediktera framtiden till exempel. Vi har ett sådant projekt på gång som jag inte kan berätta om än.

Share this article

Get inspired by the Ignite Sweden Stories and articles

Login for Ignite Sweden members

Sign in to our digital platform Ignite Magic to join our program, check out our upcoming matchdays, update your company profile, and access useful resources created exclusively for members such as legal templates and other material to help you prepare for your meetings.

Not a member yet?

Click on the boxes below to learn more about our memberships and get started.