Guide till beställande verksamhet att tänka på i samarbete med startups

Ignite Public jobbar för att säkerställa att samarbetet mellan offentlig sektor och startups blir bra för båda parter. Som en del i detta arbete har Ignite Public utvecklat en guide som kan underlätta för ett lyckat samarbete.

Guiden presenteras i två olika versioner; en för beställande verksamhet (ladda ner) och en för startups (kommer snart).Den är framtagen tillsammans med kommuner, offentligt ägda bolag och startups. Den har utformats i samband med genomförandet av ett flertal piloter mellan offentlig sektor och startups under 2020-2021.

Guiden är ett levande dokument och vi tar gärna emot feedback för att den ska vara relevant och användbar framåt, säger Mikaela Färnqvist, Project Manager Ignite Public.

Guiden riktar sig till beställare och leverantörer som vill använda pilotprojekt för att testa innovativa lösningar på olika behov.

Piloter kan betyda olika saker i olika sammanhang. För oss är piloter en del av ett agilt arbetssätt, där offentlig beställare i flera ”små steg” snabbt kan testa nya lösningar på behov. Genom detta arbetssätt kan offentlig beställare få mer förståelse för vilka tekniker och produkter som finns på marknaden, och startups får mer insyn i vad offentlig sektor efterfrågar, förklarar Mikaela.

Mikaela Färnqvist, Project Manager Ignite Public

Genom att avgränsa till en pilot minimeras risken. Piloten kan genomföras snabbt och enkelt, utan för stor investering varken från beställare eller från leverantören.

– Det blir ett snabbt sätt att testa innovativa lösningar för att sedan utvärdera och testa igen, avslutar Mikaela.


Exempel på innehåll i guiden som riktar sig till beställande verksamhet

• Piloter som arbetssätt
• Vad är Igniteprocessen?
• Vad är en bra pilot?
• Att tänka på inför en pilot
• Att upphandla en pilot
• Lagar och regler
• Uppskalning
• Exempel på piloter

Ladda ner “Pilot som strategiskt verktyg för innovation här


Stort tack till alla som bidragit till guiden så här långt:

Järfälla kommun
Kalmar kommun
Kista Science City
Linköping kommun
Linköping Science Park
Parlametric AB
Region Dalarna
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
Stockholms Hamnar
Sveriges Allmännytta, Digitaliseringsinitiativet
Södertälje kommun
Umeå kommun
Uminova Innovation
Uppsala kommun
Vinnova
Zian AB


Om Ignite Public

Ignite Public är en nationell initiativ som matchar reella och prioriterade behov med handplockade innovativa startups. Målet är att initiera och genomföra små piloter för att testa nya arbetssätt och lösningar. Ignite Public är en del av Ignite Sweden som är ett icke vinstdrivande program delfinansierat av Vinnova och Energimyndigheten.

Klicka här för att läsa mer om Ignite Public

Share this article

Get inspired by the Ignite Sweden Stories and articles

Login for Ignite Sweden members

Sign in to our digital platform Ignite Magic to join our program, check out our upcoming matchdays, update your company profile, and access useful resources created exclusively for members such as legal templates and other material to help you prepare for your meetings.

Not a member yet?

Click on the boxes below to learn more about our memberships and get started.